POINTCO HEALTHCARE

PointCo Healthcare wspiera podmioty działające w sektorze opieki zdrowotnej w ich rozwoju i oferuje im usługę poszukiwania finansowania oraz zewnętrzne możliwości pozyskiwania.

Dzięki naszemu know-how w tym sektorze mogliśmy towarzyszyć rozwojowi wielu podmiotów, takich jak specjalistyczne placówki opieki nad osobami cierpiącymi na degeneracyjne choroby neurologiczne (choroba Alzheimera, Parkinsona, stwardnienie rozsiane itp.), kliniki położnicze, kliniki psychiatryczne i rehabilitacyjne oraz inne instytucje, kliniki psychiatryczne i rehabilitacyjne, domy spokojnej starości i rezydencje dla osób starszych, gabinety lekarskie, laboratoria analiz medycznych, apteki itp.

Nasza rozległa sieć dostawców usług nieruchomości pozwala nam również wspierać naszych klientów w ich rozwoju międzynarodowym.

>
PODMIOT DZIAŁAJĄCY NA RZECZ INSTYTUCJI ZDROWOTNYCH
2022
Otwarcie rynku

niemieckiego belgijskiego

2021
Globalna ekspansja

OTWARCIE RYNKU polskiego
i kanadyjskiego

2020
Utworzenie PointCo Healthcare

w Porto

2020
Otwarcie rynku

brytyjskiego, włoskiego i estońskiego

2018
Otwarcie rynku

portugalskiego i hiszpańskiego

2018
Strategiczne ukierunkowanie na sektor nieruchomości

w sektorze zdrowia

127.327

m² powierzchni przeznaczonych na sektor zdrowia

26.9

średni okres najmu

2.305

ilość łóżek utworzonych
od 2018 r

icon-pointco-group-healthcare-white
PointCo Healthcare

Współpracujemy z podmiotami działającymi w sektorze opieki zdrowotnej na całym świecie i oferujemy im różne rozwiązania w celu rozwoju lokalnego lub międzynarodowego. Zapewniamy naszym klientom nasze europejskie doświadczenie w zakresie nieruchomości związanych z sektorem opieki zdrowotnej. Oferujemy kompleksowe usługi, począwszy od pozyskiwania i badania rynku po zarządzanie nieruchomościami po transakcji.

POSZUKIWANIE FINANSOWANIA

OFERTA W POSZUKIWANIU INWESTORÓW W 3 KONKRETNYCH DZIEDZINACH

Nieruchomości | Pomagamy naszym klientom w sprzedaży ich nieruchomości, finansowaniu nowych budynków, rozbudowy lub nabycia nieruchomości w ramach przejęcia przedsiębiorstwa.

Kapitał własny | Oferujemy usługę finansowania kapitałowego i towarzyszymy naszym klientom od zdefiniowania ich potrzeb do negocjacji ze specjalistycznym prywatnymfunduszem inwestycyjnym.

ZOBOWIĄZANIE KREDYTOWE | Nasi eksperci wspierają naszych partnerów w ich rozwoju, a w szczególności w poszukiwaniu rozwiązań finansowania poprzez kapitał obligacyjny w celu pozyskania wierzytelności.

Projektach nieruchomościowych

Fuzje i przejęcia (M&A)

Kompleksowe usługi doradcze w zakresie nabywania i zbywania nieruchomości

ZAKUP | Niezależnie od tego, czy chodzi o rozwój lokalny czy międzynarodowy, nasze zespoły pomagają klientom w znalezieniu aktywów już działających. Na podstawie precyzyjnej specyfikacji wyszukujemy, negocjujemy i przeprowadzamy transakcje biznesowe w sektorze zdrowia.

OFERTA | W kontekście strategicznego rozwoju, zaprzestania działalności lub trudności w zarządzaniu, jesteśmy w stanie sprzedać aktywa biznesowe konkretnej grupie klientów.

icon-pointco-group-capital-white
PointCo Capital

Nasze doświadczenie i wiedzę na temat rynku nieruchomości przekazujemy inwestorom instytucjonalnym i firmom zarządzającym. Wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom, oferujemy różnego rodzaju międzynarodowe usługi doradcze w zakresie nieruchomości: badanie możliwości inwestycyjnych, przejęcia w wyniku orzeczeń sądowych, transfery portfeli itp.

BADANIA INWESTYCYJNE

USŁUGA BADANIA INWESTYCJI DOSTOSOWANA DO POTRZEB KLIENTA .

Oferujemy inwestorom instytucjonalnym i zarządzającym aktywami spersonalizowaną usługę badań inwestycyjnych.
Wyzwania i potrzeby każdego projektu są dokładnie analizowane przez naszych analityków, którzy opracowują specyfikację dostosowaną do potrzeb klienta, aby zaproponować mu najlepsze inwestycje. Nasi eksperci przeprowadzą ich przez cały proces zakupu. 

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

PEŁNE WSPARCIE AŻ DO MOMENTU ZAWARCIA OSTATECZNEJ TRANSAKCJI

Ta kompleksowa usługa wsparcia polega na określeniu celów klienta, przeprowadzeniu dogłębnej analizy portfela, negocjacji każdego składnika aktywów z osobna oraz śledzeniu umów aż do momentu podpisania ich w kancelarii notarialnej. Wszystkie te kroki są przez nas wykonywane przy zachowaniu całkowitej przejrzystości wobec właściciela. 

PRZETARGI

USŁUGA PRZETARGOWA PRZEZNACZONA ZARÓWNO DLA WŁAŚCICIELI PRYWATNYCH JAK I INSTYTUCJONALNYCH

Oferujemy usługi przetargowe zarówno dla właścicieli prywatnych, jak i instytucjonalnych. Dzięki doskonałej znajomości rynku nieruchomości oraz wiedzy z zakresu finansów, zajmujemy się wstępną wyceną nieruchomości, a tym samym określeniem docelowej ceny. Usługa ta obejmuje również poszukiwanie przyszłych nabywców (według aktywów, wielkości, itp.) oraz bardziej ogólnie, wszystkie aspekty związane z techniczną organizacją przetargu (akta prezentacyjne, wizyty, składanie ofert, due diligence, itp.) 

Zobacz więcej
icon-pointco-group-development-white
PointCo Development

Nasze doświadczenie i wiedzę na temat rynku nieruchomości przekazujemy inwestorom instytucjonalnym i firmom zarządzającym. Wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom, oferujemy różnego rodzaju międzynarodowe usługi doradcze w zakresie nieruchomości: badanie możliwości inwestycyjnych, przejęcia w wyniku orzeczeń sądowych, transfery portfeli itp.

DZIAŁANIA O WARTOŚCI DODANEJ 

Jako przedsiębiorca uczestniczący w obrocie nieruchomościami, dzięki doskonałym umiejętnościom technicznym, PointCo Development uczestniczy w transakcjach dotyczących nieruchomości w imieniu własnym lub osób trzecich.
Wiedza i globalna oferta podmiotów wchodzących w skład PointCo Group pozwala nam nadzorować cały projekt, jak również jego odsprzedaż w sposób zinternalizowany.

USŁUGI DEWELOPERSKIE 

Wychodząc naprzeciw potrzebom partnerów PointCo Group, oferujemy usługę deweloperską «szytą na miarę». We Francji i Portugalii realizujemy różnego rodzaju projekty, które spełniają międzynarodowe kryteria w zakresie nieruchomości. 

WSPARCIE W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI 

W ramach naszej własnej pracy lub dla operacji zewnętrznych oferujemy usługę wsparcia w zarządzaniu projektami. Nasze wewnętrzne umiejętności i międzynarodowe standardy pracy pozwalają klientowi na dokładne wsparcie projektu w trakcie jego realizacji dzięki raportom wydawanym w określonych odstępach czasu. Nasze lokalne zespoły potrafią przeprowadzać wizyty i spotkania, w celu przekazania wiarygodnych i kompletnych informacji. 

POSZUKIWANIE GRUNTÓW 

W ramach naszej globalnej oferty usług, proponujemy własną usługę poszukiwania gruntów, niezależnie od tego, czy jest ona częścią usługi deweloperskiej, czy też nie.
Nasi deweloperzy są w stanie znaleźć najlepsze działki, w zależności od potrzeb klienta, dzięki solidnej sieci pozarynkowej. 

Zobacz więcej
PointCo-Healthcare-ServicesPointCo-Capital-servicespointco-development-services

POSZUKIWANIE FINANSOWANIA

OFERTA W POSZUKIWANIU INWESTORÓW W 3 KONKRETNYCH DZIEDZINACH

Nieruchomości | Pomagamy naszym klientom w sprzedaży ich nieruchomości, finansowaniu nowych budynków, rozbudowy lub nabycia nieruchomości w ramach przejęcia przedsiębiorstwa.

Kapitał własny | Oferujemy usługę finansowania kapitałowego i towarzyszymy naszym klientom od zdefiniowania ich potrzeb do negocjacji ze specjalistycznym prywatnym funduszem inwestycyjnym.

ZOBOWIĄZANIE KREDYTOWE | Nasi eksperci wspierają naszych partnerów w ich rozwoju, a w szczególności w poszukiwaniu rozwiązań finansowania poprzez kapitał obligacyjny w celu pozyskania wierzytelności.

Projektach nieruchomościowych

Fuzje i przejęcia (M&A)

Kompleksowe usługi doradcze w zakresie nabywania i zbywania nieruchomości

ZAKUP | Niezależnie od tego, czy chodzi o rozwój lokalny czy międzynarodowy, nasze zespoły pomagają klientom w znalezieniu aktywów już działających. Na podstawie precyzyjnej specyfikacji wyszukujemy, negocjujemy i przeprowadzamy transakcje biznesowe w sektorze zdrowia.

OFERTA | W kontekście strategicznego rozwoju, zaprzestania działalności lub trudności w zarządzaniu, jesteśmy w stanie sprzedać aktywa biznesowe konkretnej grupie klientów.

BADANIA INWESTYCYJNE 

USŁUGA BADANIA INWESTYCJI DOSTOSOWANA DO POTRZEB KLIENTA.

Oferujemy inwestorom instytucjonalnym i zarządzającym aktywami spersonalizowaną usługę badań inwestycyjnych.
Wyzwania i potrzeby każdego projektu są dokładnie analizowane przez naszych analityków, którzy opracowują specyfikację dostosowaną do potrzeb klienta, aby zaproponować mu najlepsze inwestycje. Nasi eksperci przeprowadzą ich przez cały proces zakupu. 

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI 

PEŁNE WSPARCIE AŻ DO MOMENTU ZAWARCIA OSTATECZNEJ TRANSAKCJI

Ta kompleksowa usługa wsparcia polega na określeniu celów klienta, przeprowadzeniu dogłębnej analizy portfela, negocjacji każdego składnika aktywów z osobna oraz śledzeniu umów aż do momentu podpisania ich w kancelarii notarialnej. Wszystkie te kroki są przez nas wykonywane przy zachowaniu całkowitej przejrzystości wobec właściciela. 

PRZETARGI 

USŁUGA PRZETARGOWA PRZEZNACZONA ZARÓWNO DLA WŁAŚCICIELI PRYWATNYCH JAK I INSTYTUCJONALNYCH

Oferujemy usługi przetargowe zarówno dla właścicieli prywatnych, jak i instytucjonalnych. Dzięki doskonałej znajomości rynku nieruchomości oraz wiedzy z zakresu finansów, zajmujemy się wstępną wyceną nieruchomości, a tym samym określeniem docelowej ceny. Usługa ta obejmuje również poszukiwanie przyszłych nabywców (według aktywów, wielkości, itp.) oraz bardziej ogólnie, wszystkie aspekty związane z techniczną organizacją przetargu (akta prezentacyjne, wizyty, składanie ofert, due diligence, itp.) 

DZIAŁANIA O WARTOŚCI DODANEJ 

Jako przedsiębiorca uczestniczący w obrocie nieruchomościami, dzięki doskonałym umiejętnościom technicznym, PointCo Development uczestniczy w transakcjach dotyczących nieruchomości w imieniu własnym lub osób trzecich.
Wiedza i globalna oferta podmiotów wchodzących w skład PointCo Group pozwala nam nadzorować cały projekt, jak również jego odsprzedaż w sposób zinternalizowany. 

USŁUGI DEWELOPERSKIE 

Wychodząc naprzeciw potrzebom partnerów PointCo Group, oferujemy usługę deweloperską «szytą na miarę». We Francji i Portugalii realizujemy różnego rodzaju projekty, które spełniają międzynarodowe kryteria w zakresie nieruchomości. 

WSPARCIE W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI 

W ramach naszej własnej pracy lub dla operacji zewnętrznych oferujemy usługę wsparcia w zarządzaniu projektami. Nasze wewnętrzne umiejętności i międzynarodowe standardy pracy pozwalają klientowi na dokładne wsparcie projektu w trakcie jego realizacji dzięki raportom wydawanym w określonych odstępach czasu. Nasze lokalne zespoły potrafią przeprowadzać wizyty i spotkania, w celu przekazania wiarygodnych i kompletnych informacji.

POSZUKIWANIE GRUNTÓW 

W ramach naszej globalnej oferty usług, proponujemy własną usługę poszukiwania gruntów, niezależnie od tego, czy jest ona częścią usługi deweloperskiej, czy też nie.
Nasi deweloperzy są w stanie znaleźć najlepsze działki, w zależności od potrzeb klienta, dzięki solidnej sieci pozarynkowej. 

RÓŻNE RODZAJE ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE NIERUCHOMOŚCI SPEŁNIAJĄCE POTRZEBY OPERATORÓW SEKTORA OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pomagamy rozwijać się podmiotom działającym w sektorze opieki zdrowotnej, oferując im rozwiązania w postaci różnego rodzaju projektów nieruchomościowych.

Sale & Leaseback

Chcesz uwolnić gotówkę, aby sfinansować inne projekty?

Oferujemy możliwość oddzielenia nieruchomości od działającej firmy. Nasi partnerzy inwestycyjni nabywają nieruchomości i po transakcji i wynajmują je na zasadzie długoterminowej.

Inwestycje greenfield

Szukasz sposobu na sfinansowanie budowy swojego kolejnego obiektu?

Nasi eksperci będą z Tobą współpracować, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie dla Twoich potrzeb. Nasi inwestorzy kupują grunt i finansują budowę budynku, który zobowiąwują się Tobie wynająć.

Brownfield

Czy chcesz zrestrukturyzować i/lub rozbudować istniejącą nieruchomość w celu jej wykorzystania?

Służymy naszym know-how, aby wspólnie przygotować najlepszą propozycję. Następnie nasi partnerzy inwestycyjni nabywają budynek i finansują prace na nieruchomości, po czym Tobie ją wynajmują.

Rozwiązanie pod klucz

Szukasz nowych powierzchni do wynajęcia przewidzianych do rozwoju działalności w sektorze zdrowia?

Oferujemy wybór projektów nieruchomości do wynajęcia (nowych, już wybudowanych lub w trakcie budowy), finansowanych przez naszych inwestorów, które idealnie odpowiadają Twoim potrzebom.

NASZE MIĘDZYNARODOWE OSIĄGNIĘCIA
Wybierz kraj, aby zobaczyć jego osiągnięcia
Zjednoczone Królestwo
 • 17
  BUDYNKI
 • 61.749
  m2
 • 1.265
  łóżka
France
 • 43
  BUDYNKI
 • 263.298
  m2
Włochy
 • 4
  BUDYNKI
 • 33.400
  m2
 • 780
  łóżka
Portugalia
 • 16
  BUDYNKI
 • 72.311
  m2
 • 1.350
  łóżka
Hiszpania
 • 3
  BUDYNKI
 • 14.326
  m2
 • 321
  łóżka
England (Zjednoczone Królestwo) - 2022
Care Home – Greenfield

4.134

94 Łóżka

30 Dzierżawa

England (Zjednoczone Królestwo) - 2022
Care Home – Greenfield

3.698

79 Łóżka

30 Dzierżawa

England (Zjednoczone Królestwo) - 2022
Care Home – Greenfield

3.821

78 Łóżka

30 Dzierżawa

England (Zjednoczone Królestwo) - 2022
Care Home – Greenfield

4.512

76 Łóżka

30 Dzierżawa

England (Zjednoczone Królestwo) - 2022
Care Home – Greenfield

4.781

99 Łóżka

30 Dzierżawa

England (Zjednoczone Królestwo) - 2022
Care Home – Greenfield

3.750

74 Łóżka

30 Dzierżawa

Pointco-Group-Preston-marina
England (Zjednoczone Królestwo) - 2022
Care Home – Greenfield

4.000

69 Łóżka

30 Dzierżawa

Pointco-Group-Inverness
Scottish Highlands (Zjednoczone Królestwo) - 2020
Care Home – New Building

4.152

88 Łóżka

30 Dzierżawa

Zakończone transakcje
POINTCOTEAM
 • All
 • Group
 • Capital
 • Healthcare
 • Development
 • All
 • Deweloperzy
 • Finanse
 • Zarządzanie
 • Wsparcie
 • All
 • Niemcy
 • France
 • Zjednoczone Królestwo
 • Portugalia
 • Hiszpania
 • Włochy
 • Polska
 • Kanada
 • Inni
pointco-group_Jerome-Cornille
Jérôme Cornille
CEO, Founder & Strategic Board Chairman
pointco-group_Louis-Lecuyer
Louis Lecuyer
Investment Manager & Strategic Board Member (Finance)
pointco-group_Maxime-Monier
Maxime Monier
Investment Manager & Strategic Board Member (Business Development & ESG)
Maciej Golis
Country Manager Poland
pointco-group_Mathilde-Gatoux
Mathilde Gatoux
M&A Analyst
pointco-group_Imtiaz-Pirbay
Imtiaz Pirbay
Senior Investment Analyst
Karolina Czerkinsky
Senior Investment Analyst
pointco-group_Blandine-Berthout
Blandine Berthout
investment Analyst
pointco-group_Nicolas-Fournier
Nicolas Fournier
Corporate Development Officer & Investment Analyst
Céleste Pelletier Doisy
Junior Investment Analyst
Arnaud Le Grelle
Junior Business Developer
Jeanne Olivie
Junior Investment Analyst
Yacine Malouche
Junior Investment Analyst
Victor Schaub
Junior Investment Analyst
Lucas Arrighi
Junior Investment Analyst
Diane-Stéphanie Ngoma
Junior M&A Analyst
Yannick Chen
Junior M&A Analyst
pointco-group_Pedro-Grilo
Pedro Grilo
Project Manager
pointco-group_Fernando-Bastos
Fernando Bastos
Senior Business Manager
pointco-group_Jessica-Parra
Jessica Parra
Business Developer
Filipe Mariano
Senior Business Developer
Giselle Tiradentes
Senior Business Manager
pointco-group_Diego-Tamburini
Diego Tamburini
Senior Business Developer
pointco-group_Weronika-Bielecka
Weronika Bielecka
Business Developer
pointco-group_Rita-Gomes
Rita Gomes
Architect
pointco-group_Aude-Delmas-Begue
Aude Delmas-Begue
Communication Manager & Strategic Board Member
Fatim Koné
Communication Officer
pointco-group_Caroline Torner
Caroline Torner
HR - Office Mgt - Finance Manager & Strategic Board Member
Safya Zorelli
Office Manager
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Wybierz kraj, który Cię interesuje i nie wahaj się do nas zadzwonić lub napisać.

Call us on (+33) 1 76 43 34 44

Mon - Fri 9AM - 7PM

61 boulevard Haussmann 75008 Paris